Akademia

Anima Mundi

 
Potęga piękna – plener poświęcony utopijnej idei?

Nie przez przypadek sięgnęliśmy do traktatu o architekturze Albertiego i uczyniliśmy próbę stworzenia pleneru poświęconego Pięknu. Czym jest piękno? Zasadne jest, aby w tym momencie zrezygnować z jego definicji, pozostawiając próbę odpowiedzi na czas naszego spotkania. Niemniej należy zaznaczyć jedynie, że na początku chcemy słowo „piękno” traktować możliwie najszerzej: jako nazwę tego, co estetycznie wartościowe, a więc w każdej jakości estetycznej i jakości walentnej. W ten sposób pięknem będzie dla nas i wartość najwyższa – piękno samo w sobie, i to, co piękne, i to wreszcie, co się na nie składa lub je warunkuje.

W księdze szóstej, w rozdziale II, gdzie Alberti zaczyna rozważać problemy venustas, omówiwszy uprzednio te, które wiążą się z comoditas i firmitas, pojawia się bardzo szczegółowe sformułowanie, znajdujące się poza granicami jakiejkolwiek racjonalnej reżyserii. Alberti omawia tam najogólniej problemy piękna i ozdoby i szczególnie podkreśla konieczność nadania budynkom piękna: „Zapewnić to, co konieczne, jest sprawą łatwą i prostą, ale samo zaspokojenie potrzeb nie da ci przyjemności, jeśli jednocześnie będzie cię raziła brzydota budynku. Dodać należy, że piękno, o którym mówimy, jest niemałą pomocą dla wygody i trwałości. Albowiem któż zaprzeczy temu, że znacznie wygodniej jest mieszkać w dobrze wykonanym i ozdobnym budynku, niż gnieździć się w brzydkich i odrażających pomieszczeniach? I co ludzka sztuka może stworzyć tak trwałego, żeby było dostatecznie uodpornione na niszczycielskie działania człowieka? Jedynie tylko piękno może wyjednać łaskę u krzywdzicieli, uśmierzyć ich zapędy i doprowadzić do tego, że nie wyrządzą mu szkody. Ośmielam się twierdzić, że żadne dzieło w żaden sposób nie może być nigdy lepiej zabezpieczone od zniszczenia przez ludzi i stać się jakby nietykalne niż przez dostojeństwo i wdzięk swojego piękna”.

Obecny plener poświęcamy pejzażowi, ale, jak się okaże w trakcie, w zależności od sposobu patrzenia możemy go traktować jako tzw. detal, część, kawałek, fragment lub zamkniętą całość. Sposób ujęcia będzie zależny od Państwa „poglądu” i, jak się okaże, poglądów może być wiele, których trudność doznawania „zależy oczywiście nie tylko od takich obiektywnych czynników, jak to, czy układ kompozycji jest bardziej czy mniej skomplikowany albo czy budowa jest bardziej lub mniej wyraźnie zaznaczona”, ale także od tego, czy dany widz (albo słuchacz, bo i taką widzimy ewentualność) przywykł do takiego typu układów plastycznych, literackich, muzycznych (dźwiękowych). Jak się okazuje w praktyce pojawiająca się trudność w odbiorze dzieła (literackiego, plastycznego, muzycznego) jak również trudność uzyskania radości „z osiągnięcia zadowolenia” bywa powodowana z jednej strony niejasnością przedmiotów, obrazów, nieprzygotowaniem zaś odbiorcy z drugiej. Dlatego aby wyrazić różne rodzaje napotykanych trudności i nauczyć się sztuki interpretacji prosimy (raczej jest to warunek powodzenia pleneru, aby dyskutować nad konkretnym materiałem, obrazem) o zabranie ze sobą Państwa dotychczasowych prac (mile widziane będzie portfolio, szkicowniki, brudnopisy, notatki dźwiękowe).

Uświadomienie sobie różnorodności postaw wobec dzieła sztuki i zadowoleń, jakie one dają, tudzież podstawowa wiedza i otwarta postawa (w naszej szkole nazywamy to „postawą badawczą”) stają się warunkiem sine qua non ożywienia i wzbogacenia przeżycia właściwego, estetycznego dzieła sztuki


Informacje organizacyjne

Miejsce: Leśny Ośrodek Szkoleniowy

ul. A.Wodziczki 3, Puszczykowo

Termin: 1-6 maja 2018

Plener rozpoczynamy we wtorek, 1 maja, wspólną kolacją o godz. 18.00.

(Możliwość zakwaterowania od godz. 14.00.)

Od godz. 19.00 po omówieniu założeń pleneru i proponowanych ćwiczeń rysunkowo-fotograficznych zaczynamy pierwsze wykłady.


Ramowy plan wszystkich dni

5.00 ćwiczenia własne - rysunkowe, fotograficzne, malarskie

7.30 - 8.30 joga

8.30 wspólne ćwiczenia rysunkowe

9.00 - 10.00 wspólne śniadanie

10.00 - 14.00 wykłady i ćwiczenia w terenie

studium pejzażu - czas na szkice rysunkowe i fotograficzne

14.00 - 15.00 wspólny obiad

studium pejzażu - czas na szkice rysunkowe i fotograficzne

18.00 - 19.00 wspólna kolacja

19.00 - 23.00 wykłady i dyskusje,
drukowanie i omawianie fotografii


Wyjeżdżamy w niedzielę 6 maja, po porannych ćwiczeniach i wspólnym śniadaniu o godz. 9.00.

(Pokoje są dostępne do godz. 11.00.)

Zapewniamy noclegi w pokojach dwuosobowych i pełne wyżywienie (3 posiłki).


Koszt pleneru dla 1 osoby wynosi 1600 zł:

  1. zadatek 400 zł płatny przelewem do 29 marca 2018 r., wpłata jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.

  2. W przypadku rezygnacji z udziału zadatek jest bezzwrotny.

  3. + 1200 zł płatne przelewem do 16 kwietnia 2018 r.


Konto do wpłat:

Akademia Anima Mundi

05 1240 4533 1111 0010 4819 5343

tytułem: Imię i nazwisko + Puszczykowo


W razie pytań prosimy o kontakt mailowy biuro@animamundi.com.pl lub telefoniczny pod nr 605448853.Joanna Janisiewicz - Akademia Anima Mundi


Obraz i doświadczenie - Studium Pejzażu

VII Wyprawa fotograficzno-antropologiczna,
Puszczykowo, 1 – 6 maja 2018 r.