Akademia

Anima Mundi

 

Kalendarium

Dialog w architekturze.
Nabór do Studium Sztuki Fotografii

Atelier Anima Mundi, ul. Górnickiego 5c, Oświęcim
2 - 3 luty 2019


Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu kolejnego naboru do Studium Sztuki Fotografii.

MYŚLIMY OBRAZAMI. Obrazami porozumiewamy się.

Obrazy zredukowane do najprostszych form potrafią oddziaływać najsilniej. Tworzące je linie - pionowe, poziome, ukośne - pozostają względem siebie w zależnościach i to właśnie ich RELACJE są właściwym nośnikiem przekazu.

Ucieleśnieniem tego rodzaju powiązań jest ARCHITEKTURA, gdzie żadna linia nie może istnieć jako byt osobny, a każda przynależy do sieci złożonych połączeń i będąc w kontakcie z inną bądź wieloma innymi liniami, stale bierze udział w DIALOGU.

Jego charakter będziemy odczytywać w RYTMACH, ciągach, powtórzeniach, w NIEREGULARNOŚCI okien, w SYMETRII bram. W zwornikach, przyporach, gzymsach i nadprożach. W PROPORCJACH.

Tkanka powłoki budynku, która jak skóra ciasno powleka konstrukcję szkieletu, wyznacza granice całości, oddzielając tym samym świat dialogu wewnętrznego od tego, co wydarza się na zewnątrz. Forma zostaje więc umieszczona w jakiejś przestrzeni i W SWOIM JĘZYKU zaczyna się z nią POROZUMIEWAĆ - korespondencją barw, kontrastem wielkości czy harmonią kształtów.

Tym samym językiem form KOMUNIKUJE SIĘ także z nami, a będąc przy tym wytworem ludzkiego umysłu, umożliwia umysłom odbiorców odczytanie swojego przekazu. Reguły, jakimi rządzi się mowa form są nam dostępne w sposób uniwersalny i jako ludzie wszyscy podlegamy tym samym zasadom percepcji wzrokowej.

Niczym biegnące po horyzont laboratorium, architektura i jej zasoby współzależnych elementów dostarczają nam nieograniczonych możliwości badania reguł postrzegania. Fotografując musimy się zatrzymać i skupić uwagę, by z wielości elementów niekończącej się przestrzeni wyłonić obszar zamknięty, kadr rządzący się swoją dynamiką, określonym porządkiem form i rytmem linii.

Być może taka perspektywa sprawi, że przeszkadzające nam dotychczas na zdjęciach elementy pejzażu miejskiego (znak? samochód? reklama? śmietnik?) odczytamy inaczej: jako elementy toczącej się na scenie ROZMOWY.

NOWY CYKL zajęć w Akademii Anima Mundi przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych nauką sztuki fotografii.

*

W programie (120h):

- podstawy fizjologii postrzegania obrazu w ujęciu teorii Gestalt;

- kompozycja obrazu i jego elementy składowe (punkt, linia, forma, symetria, struktura);

- perspektywa jako forma wypowiedzi estetycznej;

- obróbka cyfrowa w programie Adobe Photoshop;

- sztuka interpretacji obrazu;

- podstawy krytyki fotografii;

- budowanie świadomości twórczej w oparciu o mind-mapę;

- estetyka i teorie piękna;

- historia sztuki z elementami ikonologii;

- szkic i elementy rysunku perspektywicznego;

- arcydzieła kinematografii.

*W planie kolejne półroczne edycje: poświęcone PORTRETOWI, MARTWEJ NATURZE, PEJZAŻOWI.

Program „Studium Sztuki Fotografii - Dialog” obejmuje 6 spotkań po 20 godz. dydaktycznych (razem 120 godz.).

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, sobota i niedziela w godz. 8.00-19.00.

Pierwsze zajęcia: 2 i 3 lutego 2019 (pozostałe terminy w zakładce Kalendarium na stronie www.animamundi.com.pl, Studium Sztuki Fotografii - Dialog).

Miejsce: Atelier Anima Mundi, ul. Górnickiego 5c, Oświęcim

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres biuro@animamundi.com.pl do dnia 18 stycznia 2019. W odpowiedzi otrzymacie Państwo szczegółowe informacje organizacyjne.


Spotkania ze sztuką wystawa „Kraków 1900” Muzeum Narodowe w Krakowie, Kamienica Szołajskich, 7 lipca, godz. 14

Wystawa "Kraków 1900" koncentruje się na atmosferze miasta, jego mieszkańcach, ich pracy, poglądach, ale przede wszystkim na sztuce, która odzwierciedlała wszystkie najnowsze, europejskie trendy artystyczne. Będzie pokazywać Kraków jako miasto kontrastów, w którym doszło do zderzenia konserwatywnej, ceniącej urzędnicze kariery, galicyjsko-mieszczańskiej mentalności z artystami, dekadencką cyganerią, gorszycielami odrzucającymi wszelkie, tak żywe w Krakowie ideały i konwenanse.


Z jednej strony Kraków tego czasu był miastem zaściankowy, ale z drugiej aspirował do miana “Polskich Aten” i “duchowej stolicy Polski”. Kraków Tarnowskich i Potockich słuchał odgłosów stolicy miłościwie panującego, Kraków artystów i cyganerii, Akademii i teatru – nowin ze stolicy świata.

Spotykamy się przed wejściem, indywidualny bilet wstępu pozostaje w gestii każdego z uczestników.
Spotkania mają formułę otwartą.

Spotkania ze sztuką, wystawa „Kwiaty zła” 
Jak mówić o Sztuce. Złudzenia szkicu,
Sopot, 1-2 grudnia, godz. 12.30

Denis Diderot w swojej Encyklopedii określa znaczenie szkicu, jako „rodzaj rysunku bez światłocienia i wykończenia”. A co może oznaczać szkicowanie dla współczesnego odbiorcy sztuki? Czy oznacza ono (szkicowanie) „formować pociągnięcia, które są nieukończone i bez światłocienia”, lub w szczególności - szybki rysunek, pomysł obrazu, aby widzieć, czy warto pracować nad nim dalej? Tak postawiony problem skłania do pewnej formy dialogu (jakiego?). W ramach dialogu (procesu badawczego?) możemy powziąć przekonanie o roli szkicu jaki spełnia w poznaniu dzieła, to dokumentowanie procesu twórczego. Najbardziej cenna w praktyce jest sytuacja, gdy dysponuje się znaczną liczbą szkiców wstępnych i przygotowawczych, od premiere pense poprzez warianty kompozycji, przesunięcia dominant, wzbogacenia i zaniechania, zmiany punktu widzenia, zbliżenia i dopracowania detali, które w sumie dają się zrekonstruować jako linearny ciąg prowadzący do finalnego dzieła.Szkice widziane są wówczas jako coś na kształt prehistorii dzieła, zapisu, z którego odczytać można informacje różnego rodzaju.Mogą to być informacje zupełnie proste z jednej strony aż po relacje gdzie zespół szkiców może wskazywać na przełom na poziomie globalnym, jako „niedopełnienie” pozostawiające INNE pojmowanie dzieła, a mianowicie jako „dzieła pozostawiającego pole do wyobraźni”. Szkic skłania nas do referowania cudzych (czyich? INNEGO?)poglądów. Postawa wyrażająca się w traktowaniu wystawy jako szeregu szkiców jest wielkim wyzwaniem - dla umiejętności obserwacji, dla zdolności przekładania tego, co się widzi, świadomości a także na słowa. I jest wielkim złudzeniem - złudzeniem racjonalizmu i złudzeniem psychologizmu. Właśnie dlatego, że pozwala patrzeć na wykluwanie się dzieła, nieomal dotknąć twórczości - o czym tyle i tak pięknie pisano - stwarza złudzenie, że wszystko można uchwycić i ogarnąć , zbadać i wyjaśnić do końca, byle tylko dysponować wystarczającym materiałem, techniką i metodą.Albo stwarza złudzenie uczestniczenia w twórczości, najpiękniejsze ze złudzeń, jakie mogą żywić zajmujący się twórczością INNYCH.

Nauka

Spotkania ze sztuką 
wystawa II Grupa Krakowska Pawilon Józefa Czapskiego,  Kraków,26 sierpnia, godz.10.00

Podczas przerw (np. w nauce) można zrobić pewien większy lub mniejszy postęp w świadomości, jest się zawsze zaskoczonym na nowo tym, że niezależnie od postępu świadomości – praktycznie w samej realizacji jest się cofniętym. Malarz, artysta (fotograf, architekt) musi zaczynać na nowo, i to nawet nie tam, gdzie swoją pracę urwał, ale o wiele bardziej wstecz. Jeśli malarz, artysta (fotograf, architekt) tej prawdzie poddać się nie zechce i ulegnie złudzeniu, że postęp w świadomości to już jest postęp w samej zdolności realizacji, skazuje się na bez porównania dłuższą drogę, na szkodliwe złudzenie, które jest świadomym lub nieświadomym zakłamywaniem się, niszczeniem z trudem zdobytych podstaw pracy, czasem na zawsze.     

Dlatego, aby uniknąć podobnej postawy, rozpoczynamy cykl nazwany roboczo Spotkania ze Sztuką. Jest to novum w ramach zajęć niekoniecznie obowiązkowe, ale w świetle powyższego nieodzowne. Studentom Studium Sztuki Fotografii – tak obecnym, jak i przeszłym i przyszłym – proponujemy wspólne spotkania na wybranych wystawach, a później dyskusję, mającą na celu pogłębienie wrażliwości estetycznej, refleksji, umiejętności formułowania sądów estetycznych.

Informacje o terminach i miejscach o kolejnych spotkań znajdziecie Państwo w zakładce Kalendarium oraz na Facebooku.

Nie ma konieczności potwierdzania uczestnictwa czy dokonywania rezerwacji. Spotykamy się przed wejściem, indywidualny bilet wstępu pozostaje w gestii każdego z uczestników.
Spotkania mają formułę otwartą.

Spotkania ze sztuką, wystawa „Moc Natury, Henry Moore w Polsce” Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 6 lipca, godz. 10

„Praca w terenie”, obok intensywnych zajęć stacjonarnych, wpisana jest na stałe w program Studium Sztuki Fotografii. W ramach wstępnego kursu - „Akademia Młodsza Prolog” - studenci mają już za sobą podstawy pejzażu, martwej natury, architektury, portretu, wkrótce natomiast czas na ostatni już temat - postać, a wraz z nim na podsumowanie półrocznej nauki.

Centrum Rzeźby Polskiej i jego pełna różnorodności ekspozycja to miejsce do weryfikacji swoich fotograficznych umiejętności doskonałe, a zwłaszcza teraz, kiedy tak w salach wystawowych, jak i w parku podziwiać można wystawę rzeźb Henry’ego Moore’a.

W Orońsku na plenerze byli już słuchacze Studium Sztuki Fotografii wcześniejszego rocznika, wówczas tematem przewodnim było zagadnienie formy otwartej i zamkniętej oraz pytania inspirowane poszukiwaniami prowadzonymi przez Oskara Hansena.

(Zresztą Moore i Hansen mieli okazję kilkakrotnie się spotkać).

Od sierpnia studenci mają czas na samodzielne doskonalenie warsztatu oraz kompletowanie portfolio, aby po jego akceptacji móc od nowego roku rozpocząć w Studium Sztuki Fotografii kurs dwuletni.

Równolegle powstanie grupa kolejnego rocznika Prologu. Są jeszcze wolne miejsca.