Akademia

Anima Mundi

 

Kalendarium

Nabór na pierwszy semestr nauki
w Studium Sztuki Fotografii

Atelier Anima Mundi, ul. Górnickiego 5c, Oświęcim
17 - 18 lutego 2018, godz. 8.00


Akademia Anima Mundi ogłasza rozpoczęcie nowego programu „Akademia Młodsza-prolog” otwartego dla wszystkich zainteresowanych nauką fotografii, bez względu na stopień zaawansowania, umiejętności czy dotychczasową ścieżkę edukacji fotograficznej.

Idea programu jest odpowiedzią na potrzebę budowania warsztatu twórczego w oparciu o szerokie spectrum zagadnień, prowadzących do wiedzy i umiejętności, które w toku dalszej nauki można w dowolny (autorski) sposób poszerzać i pogłębiać.
Spectrum to obejmuje następującą tematykę:

  1. -zasady kompozycji obrazu i jego elementy (punkt, linia, forma, symetria, struktura);

  2. -świadomość środków wyrazu;

  3. -elementy obróbki cyfrowej i obsługi programów Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Camera Raw;

  4. - sztuka interpretacji obrazu, podstawy krytyki fotografii;
    - estetyka, historia sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem arcydzieł malarstwa;

  5. - fenomenologia percepcji, sztuka i percepcja wzrokowa, teoria percepcji Gestalt;

  6. - szkic i elementy rysunku perspektywicznego;

  7. - techniki szlachetne i alternatywne w fotografii.

Każde z zajęć tworzy odrębny, kompletny moduł poświęcony jednej z pięciu kategorii (pejzaż, architektura, martwa natura, portret, postać), a każdej z tych kategorii zostaną przypisane najbardziej adekwatne, najbardziej przydatne narzędzia fotograficzne (spośród narzędzi programu Adobe Photoshop, zagadnień kompozycyjnych, percepcyjnych, estetycznych itd.).

Każde też z zajęć uwieńczone będzie indywidualną odbitką każdego z uczestników, wykonaną samodzielnie zgodnie z omawianą estetyką jako wydruk cyfrowy, odbitka srebrowa, cyjanotypowa, gumowa lub lith print.

Program „Akademia Młodsza-prolog” obejmuje 6 spotkań po 20 h dydaktycznych (razem 120 h).

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, sobota i niedziela w godz. 8.00-19.00.

Pierwsze zajęcia: 17 i 18 lutego 2018 (pozostałe terminy w zakładce Kalendarium na stronie www.animamundi.com.pl, „Akademia Młodsza”).

Miejsce: Atelier Anima Mundi, ul. Górnickiego 5c, Oświęcim

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres biuro@animamundi.com.pl do dnia 9 lutego 2018. W odpowiedzi otrzymacie Państwo szczegółowe informacje organizacyjne.


Cykl warsztatów – Mistrzowska edycja zdjęć

Każde dzieło sztuki może być samoistnym, zamkniętym w sobie światem, niejako nowym stworzeniem kreowanym przez artystę. Fotograf, któremu taki cel przyświeca, odstępuje od przedstawień dosłownych, dokumentujących, inwentaryzacyjnych, na rzecz interpretacji otaczającej go rzeczywistości, a fotografie jego stają się wówczas świadomą wypowiedzią artystyczną.

Do swojej dyspozycji na każdym etapie działań ma szereg narzędzi i tak jak w każdej innej dziedzinie - od niego samego zależy jaki warsztat pracy na przestrzeni lat zbuduje. Prawidłowość ta nie ma powodu nie dotyczyć fotografii cyfrowej, tym bardziej, że na gruncie tym mamy w zasięgu ogromny wachlarz możliwości twórczych. Pod warunkiem rzecz jasna, że wiemy jak się nimi posługiwać.


Zapraszamy Państwa na naukę programów Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw oraz Adobe Bridge, ze szczególnym uwzględnieniem malarskich środków wyrazu i przygotowaniem do szlachetnych technik fotograficznych.

Wydarzenia

Spotkania ze sztuką 
wystawa II Grupa Krakowska Pawilon Józefa Czapskiego,  Kraków,26 sierpnia, godz.10.00

Podczas przerw (np. w nauce) można zrobić pewien większy lub mniejszy postęp w świadomości, jest się zawsze zaskoczonym na nowo tym, że niezależnie od postępu świadomości – praktycznie w samej realizacji jest się cofniętym. Malarz, artysta (fotograf, architekt) musi zaczynać na nowo, i to nawet nie tam, gdzie swoją pracę urwał, ale o wiele bardziej wstecz. Jeśli malarz, artysta (fotograf, architekt) tej prawdzie poddać się nie zechce i ulegnie złudzeniu, że postęp w świadomości to już jest postęp w samej zdolności realizacji, skazuje się na bez porównania dłuższą drogę, na szkodliwe złudzenie, które jest świadomym lub nieświadomym zakłamywaniem się, niszczeniem z trudem zdobytych podstaw pracy, czasem na zawsze.     

Dlatego, aby uniknąć podobnej postawy, rozpoczynamy cykl nazwany roboczo Spotkania ze Sztuką. Jest to novum w ramach zajęć niekoniecznie obowiązkowe, ale w świetle powyższego nieodzowne. Studentom Studium Sztuki Fotografii – tak obecnym, jak i przeszłym i przyszłym – proponujemy wspólne spotkania na wybranych wystawach, a później dyskusję, mającą na celu pogłębienie wrażliwości estetycznej, refleksji, umiejętności formułowania sądów estetycznych.

Informacje o terminach i miejscach o kolejnych spotkań znajdziecie Państwo w zakładce Kalendarium oraz na Facebooku.

Nie ma konieczności potwierdzania uczestnictwa czy dokonywania rezerwacji. Spotykamy się przed wejściem, indywidualny bilet wstępu pozostaje w gestii każdego z uczestników.
Spotkania mają formułę otwartą.

Spotkania ze sztuką 
wystawa "Między Montmartre'em a Montparnasse'em" Muzeum Śląskie, Katowice, 17 września, godz.10.00

Podczas przerw (np. w nauce) można zrobić pewien większy lub mniejszy postęp w świadomości, jest się zawsze zaskoczonym na nowo tym, że niezależnie od postępu świadomości – praktycznie w samej realizacji jest się cofniętym. Malarz, artysta (fotograf, architekt) musi zaczynać na nowo, i to nawet nie tam, gdzie swoją pracę urwał, ale o wiele bardziej wstecz. Jeśli malarz, artysta (fotograf, architekt) tej prawdzie poddać się nie zechce i ulegnie złudzeniu, że postęp w świadomości to już jest postęp w samej zdolności realizacji, skazuje się na bez porównania dłuższą drogę, na szkodliwe złudzenie, które jest świadomym lub nieświadomym zakłamywaniem się, niszczeniem z trudem zdobytych podstaw pracy, czasem na zawsze.     

Dlatego, aby uniknąć podobnej postawy, rozpoczynamy cykl nazwany roboczo Spotkania ze Sztuką. Jest to novum w ramach zajęć niekoniecznie obowiązkowe, ale w świetle powyższego nieodzowne. Studentom Studium Sztuki Fotografii – tak obecnym, jak i przeszłym i przyszłym – proponujemy wspólne spotkania na wybranych wystawach, a później dyskusję, mającą na celu pogłębienie wrażliwości estetycznej, refleksji, umiejętności formułowania sądów estetycznych.

Informacje o terminach i miejscach o kolejnych spotkań znajdziecie Państwo w zakładce Kalendarium oraz na Facebooku.

Nie ma konieczności potwierdzania uczestnictwa czy dokonywania rezerwacji. Spotykamy się przed wejściem, indywidualny bilet wstępu pozostaje w gestii każdego z uczestników.
Spotkania mają formułę otwartą.

Plener

Obraz i doświadczenie - Studium Pejzażu
VII Wyprawa fotograficzno - antropolgiczna

Puszczykowo, 1 - 6 maja 2018


Akademia Akademia Anima Mundi zaprasza Państwa na plener majowy do Puszczykowa, położonego malowniczo tuż przy Wielkopolskim Parku Narodowym.

Tematem przewodnim pleneru jest Studium Pejzażu, rozpatrywanego jako zjawisko wizualne oraz jako doświadczenie zmysłowe.

Z punktu widzenia doznań wzrokowych interesować nas będzie przede wszystkim zagadnienie koloru - Jak uczą się go dzieci? Jak można posługiwać się kolorem w akwareli? Czy czarno-biała fotografia może być kolorowa? W jaki sposób tworzy się kolory w technikach drukarskich? Dlaczego niektóre metale i kamienie zostały uznane za szlachetne? Czemu zawdzięczają swe znaczenie kolory w malarstwie ikonowym?

Codziennie zaproponujemy Państwu także ćwiczenia rysunkowo-fotograficzne, wpisujące się w nadrzędny cel naszej wyprawy jakim jest studiowanie pejzażu. Dzięki odręcznym szkicom będziemy ćwiczyć zagadnienia kompozycyjne, wybór kadru w zależności od wskazywanego szczegółu i struktury geologicznej, porównamy czym różnią się przedstawienia za pomocą kreski (kontur) i plamy (walor) (oraz jak zastosować tę wiedzę w fotografii).

Poranne ćwiczenia jogi pomogą nam otwierać się i uwrażliwiać, po to by móc już nie tylko oglądać krajobraz, ale także uważnie go słuchać, wąchać, smakować, dotykać, poddawać się jego poruszeniom. Czy poszczególne krajobrazy zmysłowe istnieją niezależnie od siebie? Czy to my jesteśmy w krajobrazie, czy to krajobraz jest w nas? Czy pejzaż malarski może być wyrazem światopoglądu? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas wieczornych wykładów i dyskusji.

I jeszcze jedno, powracające stale pytanie, to najważniejsze, o Piękno - Czym jest? I dlaczego coś uznajemy za piękne?

Zależy nam, aby każdy mógł zajmować się tym, co sprawia mu największą przyjemność (można nawet fotografować…) i na tym, aby wieczorne spotkania były przestrzenią wymiany przemyśleń, obserwacji, wiedzy, doświadczeń. Będzie to czas na opowieści, na oglądanie plenerowych szkiców, rysunków, obrazów, fotografii.

I po prostu na bycie razem. Szczegółowy plan tutaj